جستجو
بازگشت به لیست خبرها

افتتاح شعبه ارومیه

دو شنبه, 12 اسفند 1392
افتتاح شعبه ارومیه

با پیگیری های صورت گرفته توسط شرکت تکسو و همکاری دبیرخانه کمیته نظارت بر بازاریابی شبکه ای مجوز شعبه جدید شرکت تکسو در استان آذربایجان غربی و شهرارومیه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر گردید. امید است که با گام های استوار در راه رسیدن به موفقیت قدم نهاده و همانند گذشته در پرورش و رشد خانواده تکسو یار و یاورمان باشند.

آدرس شعبه جدید به شرح زیر می باشد:

آذربایجان غربی - ارومیه - خيابان عطايی - طبقه بالای شيرين عسل - روبروی موئسسه مالی و اعتباری کوثر - طبقه اول
( مسئول شعبه: کاوه حاتمی)