هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

اطلاعیه81

25 شهریور 1396

با سپاس فراوان از همکاران گرامی برای فعالیت خستگی ناپذیر درجشنواره رنگارنگ تابستانی ، اسامی برندگان  به شرح زیر می باشد

نام ونام خانوادگی

شناسه کاربری

مبلغ جایزه(ریال)

مصطفی دشتی رحمت آبادی

Tak1414000602

5000000

الهام میرلوحی فلاورجانی

Tak1707003702

5000000

مهرداد زراعتی شمس آباد

Tak1418003108

5000000

سحر آقا محسنی

tak1722002405

5000000

رضوان کریمی ملک آبادی

Tak1708003503

5000000

نظر خود را درج نمایید