هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

اطلاعیه65

22 خرداد 1396

با سپاس فراوان از همکاران گرامی برای فعالیت خستگی ناپذیر درجشنواره رمضان ، اسامی برندگان  به شرح زیر می باشد.


نام ونام خانوادگی

شناسه کاربری

امتیاز اخذ شده

مبلغ جایزه

تاریخ خرید

مینو قاسمی

1717004804

500به بالا

200000

1396/3/11

الهه سالمی

1230004905

500به بالا

200000

1396/3/11

سید ابوالفضل ساعی

1722000504

500به بالا

200000

1396/3/11

بهزاد پاکچشم

1717008205

200-500

100000

1396/3/11

آیدا جلمودی گرگزی

1724000401

200-500

100000

1396/3/11

معصومه عالی محمودی

1710002004

200-500

100000

1396/3/11

مرضیه ناجی عظیمی

1606013211

500به بالا

200000

1396/3/12

مینا شجاعی

1725000803

500به بالا

200000

1396/3/12

صابراسماعیلی دورباطی

1702008405

500به بالا

200000

1396/3/12

لیلا پورنعمت

1711005205

200-500

100000

1396/3/12

غفورحکمت نژاد

1720003602

200-500

100000

1396/3/12

فریده اروجلو

1703001405

200-500

100000

1396/3/12

محبوبه حامد

1720004502

500به بالا

200000

1396/3/13

زیبا دهقانی محمودآبادی

1703005106

500به بالا

200000

1396/3/13

زینب شیخی

1701009805

500به بالا

200000

1396/3/13

حمید کریمی1703000604

200-500

100000

1396/3/13

میثم باقری میرنی1520002608

200-500

100000

1396/3/13

غلامحسین ابویی مهریزی1625015907

200-500

100000

1396/3/13

سید مجیدحکیمیان1724000505

500به بالا

200000

1396/3/14

زهرا معصومی زاده دهاقانی1631009107

500به بالا

200000

1396/3/14

زهرامعینی1704003305

200-500 

100000

1396/3/14

حکیمه صباغ زاده1613011706

200-500

100000

1396/3/14

آی سلطان باستان1606003912

200-500

100000

1396/3/14

لیلا جدی طالشمکائیل1712000305

500به بالا

200000

1396/3/15

زهرا رستمی1720001703

500به بالا

200000

1396/3/15

وحیده فرزانه کرده ده1703008306

500به بالا

200000

1396/3/15

حمیدرضارجایی علیشاهدانی1728001204

200-500

100000

1396/3/15

عاصفه غبیشاوی1611001010

200-500

100000

1396/3/15

زهرا توانا1703009901

200-500

100000

1396/3/15

علی شکوهی اصل1617009708

500به بالا

200000

1396/3/16

الهام دهقان نیری1707008303

500به بالا

200000

1396/3/16

زهرارشید دل1701002106

500به بالا

200000

1396/3/16

سیدفرشاد سجادی1718002804

200-500

100000

1396/3/16

میتران ایرچ پور1719010401

200-500

100000

1396/3/16

فاطمه یگانه نوده1529003110

200-500

100000

1396/3/16

زهرا رضایی

1706007706

500به بالا

200000

1396/3/17

فاطمه حاتم نژاد

1729000304

500به بالا

200000

1396/3/17

مهسا عبدالحسینی

1705001906

500به بالا

200000

1396/3/17

بتول نیکوکلام محمد هاشمی

1707003606

200-500

100000

1396/3/17

فاطمه حبیب زاده یزن آباد

1702000906

200-500

100000

1396/3/17

مرضیه رئیسی باباحیدری

1602012411

200-500

100000

1396/3/17

کلثوم سلیمی

1703001902

500به بالا

200000

1396/3/18

روژینا خدابخش خالدی

1727002901

500به بالا

200000

1396/3/18

محمد شریفی

1728004302

500به بالا

200000

1396/3/18

عباس علی آقا سلطانی

1703007405

200-500

100000

1396/3/18

سیده فائزه رهبان

1714006305

200-500

100000

1396/3/18

فاطمه جانان

1711008202

200-500

100000

1396/3/18

مجید قندهاری

1717011901

500به بالا

200000

1396/3/19

مهسا قلی نژادریحان آبادی

1623000109

500به بالا

200000

1396/3/19

فرناز بشیر خباز

1702001602

500به بالا

200000

1396/3/19

مرضیه صالحی مباکه

1618011012

200-500

100000

1396/3/19

فاطمه دهقان دهنوی

1711007702

200-500

100000

1396/3/19

محمدامین عطارنسب

1708006005

200-500

100000

1396/3/19

مرجان مسیبی

1628001807

500به بالا

200000

1396/3/20

اکرم محمدی خوراسگانی

1602003911

500به بالا

200000

1396/3/20

منیره غلامی محمد آبادی

1710006506

500به بالا

200000

1396/3/20

مائده زمام

1722002205

200-500

100000

1396/3/20

ایمان حقیقت

1716001205

200-500

100000

1396/3/20

علیرضاحیدری رنانی

1713000203

200-500

100000

1396/3/20