هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

اطلاعیه61

27 اردیبهشت 1396

بدینوسیله به اطلاع کلیه بازاریابان و همکاران عزیز می رسانیم که بنا به تصمیم مدیریت هلدینگ تکسو و در جهت افزایش ارتباط موثر باسطوح بالاتر (مدیریت هلدینگ تکسو) وهم چنین دادن فرصت برای دستیابی به رده خواسته شده برای حضور در اولین جلسه THA TAKSOO Herald Associationانجمن پیشتازان تکسو در روز یکشنبه 7/ خرداد / 96 که از قبل برای درجه های راهنما و راهنمای طلایی اعلام شده است .استثنا اولین جلسه از دوستانی هم که در پلن جدید توانسته اند به درجه سفیر نیز دست پیداکنند دعوت به‌عمل می آید بدیهی است جلسات بعدی THA صرفاٌ افراد راهنما و راهنما طلائی حضور خواهند داشت. مکان و زمان این جلسه و اسامی این دوستان متعاقبا اعلام خواهد شد .