هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

اطلاعیه59

12 اردیبهشت 1396

مژده به کلیه بازاریابان گرامی

به مناسبت عید فرخنده ومبارک شعبان از تاریخ 96/2/13 لغایت 96/2/22  هر روز  به سه نفر خرده فروش برترآن روز به ترتیب نفر اول 300 هزار تومان .نفردوم 200 هزار تومان. و نفر سوم 100 هزار تومان پاداش تعلق می گیرد.

شرط احراز رتبه کسب حداقل  700 امتیاز  در آن روز می باشد.