هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

اطلاعیه56

27 فروردین 1396

به اطلاع کلیه بازاریابان و همکاران گرامی می رساند پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری در جهت حمایت از تولید کنندگان داخلی وهمسو با اجرایی شدن آئین نامه وزارت صنعت و معدن و تجارت مبنی بر مصرف کالاهای داخلی و صرفا محصولات تولیدی خود شرکت های بازاریابی شبکه ای توسط کارخانه های آنها و اینکه پس از این، شرکت های مربوطه اجازه فروش کالاهای خارجی را ندارند و تمامی شرکتهای بازاریابی شبکه ای موظفند ظرف مدت 6 ماه کالاهای خارجی را از سبد کالایی خود حذف کنند. بنابراین شرکت تکسو به عنوان پیشگام این امر، محصولات آرایشی - بهداشتی لومن را حداکثر تا انتهای فروردین ماه 1396 بر روی سایت خود خواهد داشت. لذا بدینوسیله اعلام می دارد که کلیه بازاریابان و همکاران عزیز متقاضی این محصولات حداکثر تا ساعت 24 روز 31 / فروردین / 96 فرصت خرید این محصولات را دارند. بدیهی است این محصولات از 1/ اردیبهشت/ 96 از سبد کالایی شرکت تکسو حذف خواهد شد.