هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

اطلاعیه54

21 فروردین 1396

واین بار هم گامی بهتر درمسیر پیشرفت وبهبود هلدینگ تکسو اتفاقات خوبی رقم خورد درفضای گرم و پرانرژی همراه با TLA ودر روز یکشنبه 20/فروردین/96 ساعت 11 صبح جلسه هم اندیشی لیدرهای برترتکسوسوپرایزهایی ویژه وانرژی های مثبت در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار گردید.

باایراد سخنرانی توسط جناب آقای مهندس مسعودرویایی مدیرعامل هلدینگ تکسو و جناب آقای مهندس محمدرویایی رئیس هیئت مدیرهلدینگ تکسو وبیان تبریک سال نو از طرفشان جلسه به طور رسمی آغازگردید. اولین جلسه ی هم اندیشی لیدرهای برتر تکسو TLAدر قالب پلن و چارت جدید در سال96 و باشکوه تمام و انرژهای مثبت و خبرهای تازه و اتفاقات خاص برگزار شد.

لیدرهای برتر و مدعوین محترم با استفاده از این فضا و تجربیات و دانش خود در جلسه مشارکت نمودند

این قسمت از جلسه در ساعت 14 به اتمام رسید و در یک فضای گرم و صمیمی برنامه صرف ناهار و پذیرایی بعد ازآن در جهت ایجاد صمیمیت بیشتر و همدلی بین مدیران شرکت و لیدرهای برتر شرکت کننده در TLA انجام شد

این جلسه به طور کامل در ساعت 18 و با گرفتن عکس یادگاری پایان یافت .    

 باتوجه به جوخاص ومنحصر بفرد جلسه TLA تلاش خود را مضاعف کنید تابه این نشست باشکوه برسید