هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

اطلاعیه53

17 فروردین 1396


مژده به كليه بازاریابان و همكاران گرامی
 

همانگونه که از قبل وعده ی خبرهای خوش داده بودیم با شروع سال جدید اولین جلسه از مهمترین و ویژه ترین و کاربردی ترین جلسه ی سازمان (TLA)در فروردین ماه در بزرگترین و مجلل ترین هتل تهران برگزار می گردد.
اشخاص واجد شرایط جهت حضور در این جلسه افرادی می باشند که رده های راهبر به بالا را در پلن جدید احراز نموده اند .با توجه به هماهنگی های بعمل آمده حضور کلیه افراد واجد شرایط در این جلسه بسیار مهم و الزامی بوده و چنانچه فردی به هردلیلی غیبت نماید از جلسات بعدي محروم خواهد شد.