هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

اطلاعیه47

23 اسفند 1395

به اطلاع کلیه همکاران و بازارایابان عزیز در هلدینگ تکسو می رسانیم که پایان ساعت کاری فروشگاه ها ی تکسو در روز سه شنبه آخر سال مورخ 24 اسفند ساعت 17 می باشد