هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

اطلاعیه35

29 تیر 1395

بدین وسیله به اطلاع کلیه بازاریابان گرامی می رساند کلیه خریدهای محصولات تکسو صرفا از طریق سایت رسمی خود شرکت تکسو معتبر بوده و هیچ سایت دیگری در این رابطه مورد تایید این شرکت نیست و از درجه اعتبار ساقط  می باشد.