هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

اطلاعیه 5

31 فروردین 1394

با توجه به اختلالات درگاه بانک ملت و همچنین درخواست های مکرر بازاریابان زمان خرید سایت تا ساعت 2 بامداد می باشد.

تمامی خرید ها تا ساعت 2 بامداد بابت حجم فروش فروردین ماه برای تمامی همکاران لحاظ خواهد شد.