جستجو

ارزش های محوری تکسو

پیش از آنکه هر تصمیمی در شرکت گرفته شود، نتیجه احتمالی تصمیم باید بر اساس ارزش‌های محوری شرکت ارزیابی شود. در صورتی که هر گونه مغایرت با ارزش‌های محوری شرکت وجود داشته باشد، تا زمان رفع مغایرت، تصمیم اجرایی نخواهد شد و در صورتی که نتایج حاصله از تصمیم در تعارض با ارزش‌های بنیادین شرکت باشد. در سریع‌ترین زمان ممکن تمام امکانات شرکت جهت رفع مغایرت و تطابق با ارزش‌های محوری بسیج خواهند شد.

Pivotal Values

 

در خواستی که از شما داریم این است که ارزش‌های محوری فعالیت را خوب به خاطر بسپارید و در هر زمان و مکان همانند یک همیار و همراه وضعیت فعالیت شرکت را با آنها تطبیق دهید:

 

Thumb

رضایت مشتری:

تعریف ما از مشتری مصرف کننده نهایی کالاهای شرکت است که با هدف غیر تجاری کالا‌ها را خریداری می‌کند. اولویت اول ما کسب رضایت مشتریان در ارتباط با کالاهای تکسو است. برنامه‌های ارزیابی، پشتیبانی و نظرات مشتریان مجاری اصلی سنجش فعالیت و ارتباط با مصرف کنندگان نهایی کالاست که بصورت روزانه، هفتگی، ماهانه و فصلی انجام و تجلیل می‌شود. مسئولیت کامل شرکت در قبال مصرف کننده نهایی، توسعه و پیشرفت هر روزه محصولات و خدمات و اصلاح معایب احتمالی است. مصرف کنندگان نهایی محصولات و خدمات شرکت، بعنوان مالکان و سرمایه‌های اصلی و بی‌بدیل شرکت شناخته و ارزش‌‌گذاری می‌شوند و هر گونه عدم رعایت منافع ایشان، نقصان در ارزش‌های بنیادین مجموعه است.

 

Goal

رضایت مشاوران فروش:

ایجاد فرصت کسب درآمد کوتاه مدت و بلند مدت به صورتی که با کمترین هزینه و اصطکاک صورت بگیرید. برای تکسو یک ارزش محوری محسوب می‌شود. ما می‌دانیم که این رضایت تنها با کسب درآمد همراه نیست و این احساس که کاری را که انجام می‌دهید، به راحتی و با افتخار بتوانید به دیگران معرفی کنید نیز بخشی از این رضایت است. میزان شور و شوق ،سرزندگی و احساسات شما معیارهایی برای محک زدن این رضایت است.  

 

 

Seminar

خلاقیت و نوآوری:

هر تصمیمی که در تکسو صورت گرفته می‌شود با معیار خلاقیت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. ما می‌دانیم که قدرت خود را از پیشرو بودن می‌گیریم. این پیش قدم بودن در نوآوری را در تمام عرصه‌های فعالیت شرکت حفظ خواهیم کرد. 

 

 

CSR

مسئولیت اجتماعی:

ما به عنوان بخشی از جامعه دامنه توجه خود را فراتر از محدوده فعالیت شرکت خواهیم برد. تکسو و هر آنچه مرتبط با تکسو است در راستای بهبود جامعه و محیطی که در آن به کسب و کار می‌پردازد، خود را مسئول و پاسخگو خواهد دانست.

 

در همین راستا و با تکیه بر حس مسئولیت اجتماعی ما به عنوان بخشی از جامعه دامنه توجه خود را فراتر از محدوده فعالیت‌های تجاری شرکت برده ‌ایم. کرامت انسانی و سلامت آحاد جامعه، حفظ طبیعت و پاسداشت محیط زیست، آموزش اصولی، رایگان و کمک در موانع/ مشکلات غیر مترقبه اجتماعی اهداف رسالت اجتماعی تکسو است. تکسو و هر امکان مرتبط با تکسو؛ در راستای بهبود جامعه و محیطی که در آن به کسب و کار می‌پردازیم، خواهد بود. ما خود را مسئول و پاسخگو دانسته و تمامی تلاش‌مان را در جهت رفع موانع انجام خواهیم داد.