هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

اخذ مجوز رسمی شعبه یاسوج

23 فروردین 1394

به اطلاع کلیه همکاران و بازاریابان گرامی مستقر در شعبه یاسوج می رساند که کلیه شعب مندرج در سایت این شرکت منجمله آن شعبه با اخذ مجوز رسمی از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به فعالیت می نمایند.

لذا هرگونه اظهارنظر در رابطه با انجام فعالیت شعب این شرکت توسط افراد ناآگاه و مغرض در هر موردی، وجاهت قانونی ندارد.

در زیر تصویر مجوز قانونی اخذ شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با آن شعبه درج می گردد.