برگزاری جلسات هم اندیشی راهبران تکسو بازاریابی شبکه ای

برگزاری جلسات هم اندیشی راهبران تکسو به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی وهم راستا شدن بیشتر با دستورالعمل تاسیس و نحوه ی فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای

ادامه خبر

پدیده ای در عرصه مدیریت بازرگانی با هدف حذف واسطه هاست بازاریابی شبکه ای

بازاریابی شبکه ای، پدیده ای در عرصه مدیریت بازرگانی با هدف حذف واسطه هاست و بعد از چند سال پشت سر گذاشتن کش و قوس های اداری در وزارت خانه های مربوطه، بالاخره مجوز آن صادر شد و بزرگان این رشته وارد کارزار شدند .

ادامه خبر